Kot že vrsto let, smo se tudi letos odzvali povabilu KS Zbelovo, k sodelovanju ob odprtju kopalne sezone. Otroci so zapeli in zaplesali nekaj pesmic in plesov ter prisluhnili godbi na pihala. Skupaj s starši so nadaljevali dopoldan s prvim letošnjim kopanjem na zbelovskem bazenu.

 

Avtor: Andreja Lipovec