Z ZMAJI PRESPALI V VRTCU NA ZBELOVEM

Otroci in vzgojiteljice smo nestrpno pričakovali datum, ko bomo prespali v vrtcu. Na spanje smo se še posebej pripravili, saj je bilo potrebno kar nekaj načrtovanja. Z otroki smo se najprej pogovorile, kaj imajo radi za večerjo in kaj za zajtrk, saj so si oba obroka pripravili sami v vrtcu. Prav tako je bilo potrebno pripraviti obvestilo za starše, načrtovati dejavnosti, ki jih bomo izvedli in še in še.

Na noč spanja so prišli vsi otroci drugega starostnega obdobja. Najprej so odložili nahrbtnike, si pripravili nočne svetilke in lutke zmajčke in se za začetek odpravili na nočni »Zmajevski pohod«, kot smo ga poimenovali. Ker nas vsako leto obišče tudi zmaj ob Jurjevanju, smo tudi tokrat z nestrpnostjo pričakovali, da ga srečamo. Pod zbelovskim gradom, kjer menda med letom večkrat počiva so mu zapeli pesmico V Zbelovski gori je nemir, ga poklicali … Posamezni otroci so celo videli, da jim je pomahal, ali pa so s pogledom ujeli njegov rep, ki jim je mahal v pozdrav. Z zmaji-lutkami, smo se pogovarjali, prepevali pesmice, jim razkazovali najrazličnejše zanimivosti iz narave, poslušali ptičje petje, klicali ovce na travniku … Med potjo smo se okrepčali pri domačinih na zbelovski gori in si nabirali moči za vrnitev v vrtec. Le to pa ni bilo tako enostavno, saj se je med tem že stemnilo. Otroci so si pripravili svetilke, ki so si jih prinesli v vrtec ter se v soju lučk in zvezdnatega neba vračali v vrtec.

Vsi utrujeni smo si s pomočjo zmajev pripravili slastne tople sendviče, kot so jih poimenovali otroci, se umili, oblekli v pižame in se odpravili na filmski večer. Ob kokicah in soku so si ogledali še risanko o zmaju in se počasi odpravili k počitku. Vsi utrujeni, polni doživetij in vtisov so kmalu zaspali prav vsi otroci.

Po jutranjem zajtrku in prvi igri so po otroke že prišli starši. Otroci so jim pripovedovali o dogajanju, jim predstavili lutko zmaja in soglasno povedali, da je bilo »super«.

 

Avtor: Andreja Lipovec

SPOZNALI LJUDSKI PLES IN OBLAČILA

Izvedli smo že šesto srečanje nadstandardne dejavnosti z naslovom Naviti možgani. Tokrat se je povabilu prijazno odzvala učiteljica Milena Pegan, ki prihaja iz Osnovne šole Poljčane. Velik del svojega prostega časa nameni poučevanju in vodenju folklorne skupine.

To pot smo za otroke pripravili presenečenje. Gostje nismo predhodno razkrili. Otroci so prišli na srečanje zelo radovedni in polni pričakovanj, kdo nas bo obiskal.

Nekaj posameznikov je gostjo takoj prepoznalo, saj je gostja doma v našem kraju. Ker pa jo večina otrok ni poznalo, smo se najprej spoznali nato pa začeli z izvajanjem dejavnosti.

Z otroki se je takoj dogovorila, da poznajo pesem Abrahama sedem sinov. Začeli so jo prepevati, gostja Milena pa jim je pokazala še plesno postavitev ob prepevanju pesmi. Otroci so bili navdušeni in vsi od najmlajšega do najstarejšega sledili. Izvedli smo tudi nekaj ritmičnih vaj, za ogrevanje pred »pravim« ljudskim plesom.

Gostja Milena je za vse otroke pripravila še eno presenečenje. Na obisk je povabila učenca Andraža Pika, ki je otroke spretno spremljal pri prepevanju in igranju ljudske glasbe, da so lahko plesali. Otroci so ga z veseljem in navdušenjem sprejeli, saj jim je zvok harmonike blizu in ga imajo radi.

Sledilo je seznanjanje z ljudskim plesom Rašplo. Učiteljica Milena je otrokom predstavila in jih naučila korake ljudskega plesa in preprosto koreografijo plesa. Otroci so jo z navdušenjem posnemali. Ples jim je bil zelo všeč.

Po slastni malici, ki so si jo otroci sami pripravili, so se preoblekli še v otroška ljudska oblačila, ki jih je prinesla gostja. Starše so povabili na predstavitev plesa Rašpla. Ples otrok so spremljali z zanimanjem in navdušenjem. Marsikdo je napravil tudi posnetke otrok preoblečenih v ljudska oblačila. Bilo je čudovito so povedali starši.

Na željo otrok so naslednji dan ob prihodu v vrtec predstavili ples Rašplo najmlajšim otrokom, ki na nadstandardni dejavnosti še ne morejo sodelovati in jim s ponosom pokazali tudi fotografije. Srečanje nam bo ostalo še dolgo v spominu.

Avtor: Andreja Lipovec

POSTALI SMO BOBNARJI

V vrtcu radi otroci izvajajo najrazličnejše igre z ritmom. Ritem si izmišljajo sami, ga ponavljajo za vzgojiteljicami ali nadaljujejo z izvedbo le tega.

K izvedbi nadstandardne dejavnosti Navitih možganov smo zato povabili bobnarja Anžeta Filipiča. Na obisk gosta smo se otroci v skupini pripravili. V vrtcih v Slovenskih Konjicah smo si sposodili bobne »cajone«, da bomo lahko izvajali ritem skupaj z bobnarjem. Anže je zelo nazorno predstavljal otrokom najrazličnejše bobne, činele in različna tolkala, ki jih je prinesel s sabo. Otroci so spoznavali, kako se bobni postavijo, spoznavali njihova imena, lahko so preizkušali, kako se igra nanje,  in še in še. Zvok le teh je otroke povsem prevzel. Skupaj z bobnarjem Anžetom smo spoznavali in ugotavljali ter izvajali najrazličnejše ritmične vzorce. Zapeli smo veliko otroških pesmic in jih s pomočjo najrazličnejših bobnov tudi ritmično spremljali.

Iz gasilskega doma, kjer domuje vrtec, je odmeval in se slišal poseben zvok ter ubran ritem izpod drobnih otroških rok, so povedali krajani, ki so se mudili v okolici.

Polni vtisov so otroci ob odhodu domov predstavljali staršem svoja nova doživetja in znanja.

Avtor: Andreja Lipovec

PREJELI ZLATO PRIZNANJE

Otroci in strokovne delavke vrtca Zbelovo smo sodelovali na sejmu Altermed, ki je potekal v Celju od 15. do 17. marca 2019.  Predstavljalo se je kar 105 ustanov, ki so prikazovale tematske vsebine, ki so bile namenjeni prehrani, gibanju in zdravju. Naša skupina se je predstavljala s stojnico, kjer smo predstavljali uporabnost jabolk v prehrani (pekli jabolčni zavitek, jabolčno pito …), sodčili jabolka in skuhali svoj jabolčni sok, dramatizirali po zgodbici Mala miška in veliko rdeče jabolko, likovno ustvarjali, gibalno spoznavali razsežnosti sadovnjaka in si izdelali kar nekaj matematičnih iger.

Stojnice je obiskala ocenjevalna skupina, ki si je le te natančno ogledala, podala ustno svoje mnenje in jih ocenjevala po naslednjih kriterijih:

– aktualna in izvirna vsebina razstavnega prostora,
– jedrnata vsebinska sporočilnost in privlačnost razstavljenih vsebin,
– preglednost razstavljenih vsebin,
– letaki in drugo informativno gradivo,
– komunikacija razstavljavcev z obiskovalci.

Ustanove, ki so imele predstavitve na stojnicah so lahko prejele zlato, srebrno in bronasto priznanje po naslednjih kriterijih:
ZLATO PRIZNANJE za doseženih 25 točk,
SREBRNO PRIZNANJE za doseženih 24 – 23 točk,
BRONASTO PRIZNANJE za doseženih 22 – 21 točk.

Otroci in strokovne delavke smo ponosni, saj smo sodelovali prvič in prejeli zlato priznanje.

Avtor: Andreja Lipovec

Z MAMICAMI IN OČKI SE IGRAMO MATEMATIKO

Igrati se matematiko v predšolskem obdobju je za marsikoga pretežko, ne zanimivo, ne običajno itd.

V skupini že vse leto otroci spoznavajo najrazličnejše matematične igre in dejavnosti. Mnogo iger smo si izdelali sami. Igre so prilagojene vsem starostim otrok od najmlajših enoletnikov do otrok, ki bodo odšli jeseni v šolo.

Da bi porušili stereotipe smo se letos odločili, da k igri povabimo starše in jih naučimo kaj novega. Najprej smo se v športni dvorani gasilskega doma igrali gibalno –matematično igro Ura je … medved še spi in nadaljevali z gibalnimi igrami s »črvi«, ob katerih smo se učili strategij štetja in barv. Sledile so najrazličnejše matematične igre v igralnici. Tako so otroci in starši prirejali 1-1 (čebelice, jabolka, lučke …), se igrali družabne igre: Subitizacijske polžke, Obiramo jabolka, Subitizacijsko hišico in Zbelovski grad, spoznavali relacije med števili z igrami Hišice –ena več in ena manj, Kačo petko itd. Še posebej smo se zabavali ob dejavnostih Bandolina, kjer smo lahko sami preverjali dobljene rešitve dejavnosti.

Mamice in očki so z velikim zanimanjem spremljali, se učili in sodelovali pri izvajanju najrazličnejših novih iger. Skupaj z otroki so preživeli prijeten popoldan, obogaten z novimi izkušnjami in veščinami.

 

Avtor: Andreja Lipovec