Gibanje v naravi v teh koronskih časih je še posebej pomembno. Ob vrnitvi v »naš« vrtec smo si potko ob vhodu v vrtec okrasili s cvetlicami. Le te pa so bile izhodišče za najrazličnejše gibalne dejavnosti. Otroci so se tako preizkušali v tekanju po cvetlicah, sonožnih poskokih, cik-cak poskokih, preskakovanju, poskakovanju po eni nogi, tekanju med cvetlicami, naprej in nazaj itd. Seveda pa smo se razgibavali na prostem, izvajali dejavnosti za program Malega sončka in še in še.

Avtor: Andreja Lipovec