OBISKAL NAS JE POLICIST PETER KOVŠE

V povezavi s projektom Pasavček smo se povezali s Policijsko postajo v Slovenskih Konjicah. Obiskal nas je Policist Peter Kovše, ki je domačin in ga otroci v večini poznajo. Na prijeten in otrokom prijazen način jim je predstavil delo policista in kako se varno kot pešec vključevati v promet. Da je bila otrokom predstavitev še bolj razumljiva, smo praktično preizkusili, kako znamo varno prečkati cestišče, kje ga lahko prečkamo, kako in kje hodimo po pločniku …

Seveda, pa je otrokom predstavil tudi utripajoče luči na policijskem avtomobilu in prižgal sireno. S slednjim jih je povsem očaral.

Avtor: Andreja Lipovec

CICIOLIMPIJADA ZA MAJHNE IN VELIKE V VRTCU ZBELOVO

Športno prireditev-CICIOLIMPIJADO smo za vse otroke, ki so vključeni v naš vrtec izvedli najprej, kar na »domačem« igrišču in se preizkusili v različnih športnih dejavnostih. Z veliko športne sreče in športnim navijanjem nam je uspelo premagati vse pripravljene discipline.

Avtor: Andreja Lipovec

KDO S POLJUBČKOM SLADKIM ZJUTRAJ ME ZBUDI …

Za nastop ob materinskem dnevu smo se kar nekaj časa pripravljali. Pripraviti smo morali dvorano (dekoracijo), kjer smo izvedli nastop, želeli smo obdariti mamice in se spomniti njihovega praznika, nismo pozabili niti na očete …

Pripravili smo bogat program in se predstavili glede na starost, svoj talent, sposobnosti in umetniške zmožnosti posameznika.

Otroci so uživali v nastopanju, bili so v večini brez treme in se čudovito odrezali. Starši so jih z velikim zanimanjem spremljali, se nasmejali ob njihovih majhnih nerodnostih in se razveselili daril, ki so jih prejeli.

Avtor: Andreja Lipovec

PETI POHOD: Ogled zaprtega rudnika premoga Zbelovo

Pred odhodom  na pohod smo si pripravili ščite proti soncu. Nanje smo si napisali: »Srečno.« Napis je imel več pomenov. Pravega nismo izdali, saj je bila pot pohoda tokrat za vse udeležence neznanka. Da je bila pot zanimivejša, so lahko otroci tekli, do dogovorjenega mesta. Na mestu dogovora so se ustavila in vzg. je prebrala uganko. Otroci so ugibali. Rešitev uganke je bila povezana z zanimivostmi iz okolja. Za nagrado so lahko zapeli pesem, ki je bila hkrati rešitev uganke in otroci, ki so rešili uganko, so dobili naglavni ščit proti soncu. Zadnja uganka, je imela rešitev povezano s štorkljo. Takoj so otroci povedali, da pesmi o štorklji ne znamo, zato smo se igrali gibalno igro Štorklja. Starši so z zanimanjem opazovali otroke pri igri.

Ko smo prispeli do lastnikov rudnika, so bili na vrsti starši, da so najprej ugibali, kaj pomeni napis srečno na ščitnikih proti soncu. Poleg naštetega so jim otroci zastavili uganko po metodi NTC. Starši so z veseljem sodelovali in ugibali.

Lastnika premogovnika sta nam pokazala zelo dolg rov po katerem smo se lahko sprehodili, si ogledali rov, nastajanje kapnikov, ki jih povzroča voda v rovu, občutili naraven hlad in temo, ki se nahaja nekaj metrov pod zemljo …

Bilo je čudovito doživetje in prijetna izkušnja.

 

Avtor: Andreja Lipovec

ČETRTI POHOD: Ogled starega gradu na Zbelovem

Izvedli smo ga v obliki orientacijskega pohoda. Otroke je pot vodila po puščicah. Vsaka puščica je zahtevala tudi reševanje naloge, ki so bile povezane z vsebino gradu npr: Kako se je grad imenoval v preteklosti? Kdo vse je živel na gradu? Kako se reče gradu po angleško … Ob pravilno rešenih nalogah, so prejeli otroci del sestavljanke. Le te so shranjevali in na gradu s pomočjo staršev sestavili sestavljanko. Pravilno rešena sestavljanka je bil zbelovski grad. Za nagrado so jo lahko odnesli domov.

Avtor: Andreja Lipovec