V vrtcu radi otroci izvajajo najrazličnejše igre z ritmom. Ritem si izmišljajo sami, ga ponavljajo za vzgojiteljicami ali nadaljujejo z izvedbo le tega.

K izvedbi nadstandardne dejavnosti Navitih možganov smo zato povabili bobnarja Anžeta Filipiča. Na obisk gosta smo se otroci v skupini pripravili. V vrtcih v Slovenskih Konjicah smo si sposodili bobne »cajone«, da bomo lahko izvajali ritem skupaj z bobnarjem. Anže je zelo nazorno predstavljal otrokom najrazličnejše bobne, činele in različna tolkala, ki jih je prinesel s sabo. Otroci so spoznavali, kako se bobni postavijo, spoznavali njihova imena, lahko so preizkušali, kako se igra nanje,  in še in še. Zvok le teh je otroke povsem prevzel. Skupaj z bobnarjem Anžetom smo spoznavali in ugotavljali ter izvajali najrazličnejše ritmične vzorce. Zapeli smo veliko otroških pesmic in jih s pomočjo najrazličnejših bobnov tudi ritmično spremljali.

Iz gasilskega doma, kjer domuje vrtec, je odmeval in se slišal poseben zvok ter ubran ritem izpod drobnih otroških rok, so povedali krajani, ki so se mudili v okolici.

Polni vtisov so otroci ob odhodu domov predstavljali staršem svoja nova doživetja in znanja.

Avtor: Andreja Lipovec