Otroci in strokovne delavke vrtca Zbelovo smo sodelovali na sejmu Altermed, ki je potekal v Celju od 15. do 17. marca 2019.  Predstavljalo se je kar 105 ustanov, ki so prikazovale tematske vsebine, ki so bile namenjeni prehrani, gibanju in zdravju. Naša skupina se je predstavljala s stojnico, kjer smo predstavljali uporabnost jabolk v prehrani (pekli jabolčni zavitek, jabolčno pito …), sodčili jabolka in skuhali svoj jabolčni sok, dramatizirali po zgodbici Mala miška in veliko rdeče jabolko, likovno ustvarjali, gibalno spoznavali razsežnosti sadovnjaka in si izdelali kar nekaj matematičnih iger.

Stojnice je obiskala ocenjevalna skupina, ki si je le te natančno ogledala, podala ustno svoje mnenje in jih ocenjevala po naslednjih kriterijih:

– aktualna in izvirna vsebina razstavnega prostora,
– jedrnata vsebinska sporočilnost in privlačnost razstavljenih vsebin,
– preglednost razstavljenih vsebin,
– letaki in drugo informativno gradivo,
– komunikacija razstavljavcev z obiskovalci.

Ustanove, ki so imele predstavitve na stojnicah so lahko prejele zlato, srebrno in bronasto priznanje po naslednjih kriterijih:
ZLATO PRIZNANJE za doseženih 25 točk,
SREBRNO PRIZNANJE za doseženih 24 – 23 točk,
BRONASTO PRIZNANJE za doseženih 22 – 21 točk.

Otroci in strokovne delavke smo ponosni, saj smo sodelovali prvič in prejeli zlato priznanje.

Avtor: Andreja Lipovec