K izvedbi nadstandardne dejavnosti Navitih možganov smo povabili prav posebno gostjo. Na obisk je prišla gospa Mojca Bosina, ki izvaja senzomotorično vadbo Kindy roo. Otroci so jo z navdušenjem sprejeli v športni dvorani, v gasilskem domu. Otrokom je predstavila in z njimi izvajala najrazličnejše gibalne vaje in naloge, s katerimi so otroci odkrivali, razvijali, krepili in izboljševali spretnosti najzgodnejšega nevrološkega razvoja.

Po sadni malici, so k izvajanju vadbe Kindy roo povabili tudi starše. V dvojicah s starši so na zabaven način izvedli precej gibalnih spretnosti, ki spodbujajo gibalni, govorni in učni razvoj otrok.

Avtor: Andreja Lipovec