Pred  izvedbo samega pohoda smo se dobro pripravili in sicer tako, da smo si izdelali zemljevid pohoda. Otroci so pomagali z risanjem poti. Pomen narisanega so tako zelo dobro poznali, prav tako tudi pot pohoda. Vsak otrok je pripravil svojo pisemsko ovojnico, v kateri je imel zemljevid pohoda. Pot-zemljevid so predstavili staršem in jih vodili od točke, do točke. Nihče od prisotnih ni pozabil na lonček, s katerim so lahko poskušali vodo – slatino, ki ima poseben okus. Otroci so spoznali, kaj je to izvir, kako izgleda, zdravilnost …

 

Avtor: Andreja Lipovec