KDO S POLJUBČKOM SLADKIM ZJUTRAJ ME ZBUDI …

Za nastop ob materinskem dnevu smo se kar nekaj časa pripravljali. Pripraviti smo morali dvorano (dekoracijo), kjer smo izvedli nastop, želeli smo obdariti mamice in se spomniti njihovega praznika, nismo pozabili niti na očete …

Pripravili smo bogat program in se predstavili glede na starost, svoj talent, sposobnosti in umetniške zmožnosti posameznika.

Otroci so uživali v nastopanju, bili so v večini brez treme in se čudovito odrezali. Starši so jih z velikim zanimanjem spremljali, se nasmejali ob njihovih majhnih nerodnostih in se razveselili daril, ki so jih prejeli.

Avtor: Andreja Lipovec

PETI POHOD: Ogled zaprtega rudnika premoga Zbelovo

Pred odhodom  na pohod smo si pripravili ščite proti soncu. Nanje smo si napisali: »Srečno.« Napis je imel več pomenov. Pravega nismo izdali, saj je bila pot pohoda tokrat za vse udeležence neznanka. Da je bila pot zanimivejša, so lahko otroci tekli, do dogovorjenega mesta. Na mestu dogovora so se ustavila in vzg. je prebrala uganko. Otroci so ugibali. Rešitev uganke je bila povezana z zanimivostmi iz okolja. Za nagrado so lahko zapeli pesem, ki je bila hkrati rešitev uganke in otroci, ki so rešili uganko, so dobili naglavni ščit proti soncu. Zadnja uganka, je imela rešitev povezano s štorkljo. Takoj so otroci povedali, da pesmi o štorklji ne znamo, zato smo se igrali gibalno igro Štorklja. Starši so z zanimanjem opazovali otroke pri igri.

Ko smo prispeli do lastnikov rudnika, so bili na vrsti starši, da so najprej ugibali, kaj pomeni napis srečno na ščitnikih proti soncu. Poleg naštetega so jim otroci zastavili uganko po metodi NTC. Starši so z veseljem sodelovali in ugibali.

Lastnika premogovnika sta nam pokazala zelo dolg rov po katerem smo se lahko sprehodili, si ogledali rov, nastajanje kapnikov, ki jih povzroča voda v rovu, občutili naraven hlad in temo, ki se nahaja nekaj metrov pod zemljo …

Bilo je čudovito doživetje in prijetna izkušnja.

 

Avtor: Andreja Lipovec

ČETRTI POHOD: Ogled starega gradu na Zbelovem

Izvedli smo ga v obliki orientacijskega pohoda. Otroke je pot vodila po puščicah. Vsaka puščica je zahtevala tudi reševanje naloge, ki so bile povezane z vsebino gradu npr: Kako se je grad imenoval v preteklosti? Kdo vse je živel na gradu? Kako se reče gradu po angleško … Ob pravilno rešenih nalogah, so prejeli otroci del sestavljanke. Le te so shranjevali in na gradu s pomočjo staršev sestavili sestavljanko. Pravilno rešena sestavljanka je bil zbelovski grad. Za nagrado so jo lahko odnesli domov.

Avtor: Andreja Lipovec

TRETJI POHOD: Izvir vode – radenske

Pred  izvedbo samega pohoda smo se dobro pripravili in sicer tako, da smo si izdelali zemljevid pohoda. Otroci so pomagali z risanjem poti. Pomen narisanega so tako zelo dobro poznali, prav tako tudi pot pohoda. Vsak otrok je pripravil svojo pisemsko ovojnico, v kateri je imel zemljevid pohoda. Pot-zemljevid so predstavili staršem in jih vodili od točke, do točke. Nihče od prisotnih ni pozabil na lonček, s katerim so lahko poskušali vodo – slatino, ki ima poseben okus. Otroci so spoznali, kaj je to izvir, kako izgleda, zdravilnost …

 

Avtor: Andreja Lipovec

DRUGI POHOD: Skakalnica Zbelovo; nekoč in danes

Po zapisu, po predlogi NTC smo pripravili vabilo za vse velike in male pohodnike. Vsi otroci so ga znali »prebrati« staršem.

Pobrskali smo po zgodovinskih zapisih, kje je bila nekoč skakalnica, kdo je bil pobudnik zimskega športa-skokov na Zbelovem, ali je kdo od poznanih krajanov bil tudi skakalec …

Katere skakalce poznamo danes, kje v Sloveniji srečamo skakalnice, spremljali zimske polete v letošnji zimi.

 

Avtor: Andreja Lipovec