Dislociran oddelek Zbelovo

Gasilski dom Zbelovo

3215 Loče

 Mobitel: 030 313 394

 POSLOVNI ČAS : 6.00 – 15.30

Vodja vseh dislociranih oddelkov: Mateja Štrajhar

Strokovni delavci in delavke:

A. Lipovec, J. Golob

B. Kolar (sočasnost)